ENG

百佳超級市場
《“誠心賞你” 大抽獎》

唔好意思,登記已經結束。
請繼續支持百佳超級市場!
大家加油! 同心抗疫!

* 得獎者將會於2020年 11 月12日或之前經所登記之手提電話號碼獲短訊通知領獎事宜。

* 多謝支持百佳超級市場